Neurologische revalidatieNeurologische Revalidatie Aandoeningen aan de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen vragen een specifieke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een manier om zo optimaal en comfortabel mogelijk te functioneren in het dagelijks leven en de conditie op peil te houden.


Veel voorkomende aandoeningen zijn: CVA (hersenbloeding of –infarct), Parkinson, dwarslaesie, MS, ALS, (niet-) aangeboren hersenletsels,...