Algemene Kinesitherapie

Behandelingen

Pré- en postoperatieve revalidatie

Bij Ouderen

Ademhalingstherapie

Neurologische Revalidatie

Hartrevalidatie

Vestibulaire revalidatie (draaiduizeligheid)

Pré- en postnatale oefentherapie