Kinesitherapie bij Kinderen

Behandelingen

Ademhalingstherapie

Babymassage

Psychomotoriek

Schrijfmotoriek

Typ 10 (Typles)